Kontakt-rejestracja

Fundacja „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
NIP: 894-305-57-63, Regon: 022484943

Telefon: 71 342 46 44; 517 873 794
e-mail: maciej.skwara@ruchjow.pl
Koszt udziału: 220 zł
Konto do wpłat: Bank PEKAO o. we Wrocławiu nr 81 1240 6768 1111 0010 5970 1904