„I Niezależne Forum Samorządowe” – Polska Fair Play

Sukcesy ostatnich 25 lat w Polsce mają przede wszystkim twarz przedsiębiorczych Polaków, organizacji społecznych i sprawnych gospodarzy. Osiągnięcia naszego społeczeństwa są widoczne w Polsce lokalnej. Dziś niezależne, wolne od partii politycznych samorządy i organizacje społeczne chcą dać przykład dobrych praktyk, pokazać siłę jaka płynie z samorządów, przypomnieć ideę decentralizacji.

Chcemy pokazać skuteczną wizję rozwoju demokracji i Państwa, zaproponować system wyborczy, który wzmocni lokalne społeczności i da nadzieję na lepszą jakość elit rządzących na szczeblu centralnym.

Dlatego właśnie spotykamy się na I Niezależnym Forum Samorządowym „Polska Fair Play”. Porozmawiajmy o Polsce normalnych, uczciwych zasad.
Organizatorzy